• Điện thoại: 0908610985

CÁCH TIẾP CẬN GIÁO DỤC REGGIO EMILIA

08/02/2023, 02:20 AM

Cách tiếp cận Regio Emilia cho trẻ mầm non là một phương pháp giáo dục độc lập, tự do và tập trung vào phát triển tự nhiên của trẻ. Nó xây dựng trên các giá trị như sự tôn trọng, sáng tạo và sự tự chủ của trẻ.

Trong Regio Emilia, trẻ được cung cấp với một môi trường giáo dục tự nhiên và tự do, trong đó họ có thể phát triển và học hỏi từ cuộc sống và những hoạt động hằng ngày.

Trẻ được động viên sự tự chủ và tự quản lý bản thân, với sự hỗ trợ và hướng dẫn từ những người giáo viên. Giáo viên cũng tạo ra một môi trường tập trung vào sự học hỏi qua hoạt động thực tế và trải nghiệm, với mục tiêu là giúp trẻ phát triển một cách tự nhiên và tự chủ.

Tổng quan, việc tiếp cận Regio Emilia cho trẻ mầm non là một phương pháp giáo dục tập trung vào sự phát triển tự nhiên và tự chủ của trẻ, với sự hỗ trợ và hướng dẫn từ những người giáo viên.


Hotline: 0908610985
Zalo: 0908610985
Facebook messenger